De Power-Tube-QuickZap TENS apparaat is nu verkrijgbaar in Almelo.
Als u pijn heeft, of uw lichaam wilt ontgiften, dan adviseer ik u dit apparaat van Martin Frischknecht
alle dagen te gebruiken. Deze zijn na afspraak te zien en te voelen aan de Twentepoort Oost 42-4, 7609RG.


Deze QuickZap apparaten zorgen eenvoudig en snel voor een gezonder millieu in uw lichaam.


Welke resultaten zijn behaald bij het dagelijks gebruik van de Power-Tube-QuickZap van ontdekker Martin Frischknecht? Zie deze pagina.

Tijdens zijn MS ziekte, heeft Ingenieur Martin Frisknecht de Power-QuickZap-TENS technologie ontwikkelt.
Om u een inzicht te geven zijn deze Power-QuickZap apparaten onderzocht aan de Technische Hogeschool te Munchen.
Prof. Dr. Dr. Parla heeft met onderzoeken bewezen dat de Power-QuickZap bij pijn gebruikt kan worden en het lichaam kan ontgiften.
Op dit moment zijn meer dan 100.000 stuks van deze medische apparaten verkocht.

Klik hier voor de originele pagina met onderzoeken die wij voor u zo goed mogelijk vertaald hebben.
Power QuickZap.

Martin Frischknechts energieapparaat doet het lichaam goed.
Ontgiftend en verjongend in een!

Studies bevestigen de eigenaardige werking van de PowerTube:
Dit TENS apparaat verlangzaamd niet alleen het ouderdoms-proces in uw lichaam, maar kan ook
behulpzaam zijn bij diabetes, hoge bloeddruk, maar kan ook bij pijn worden gebruikt.
In eerste instantie is het mogelijk uw lichaam te ontgiften, wat zelfs een professor van een hogeschool
aan het denken zette.


Als hij van dit onderzoek opdracht hoorde, begon hij binnensmonds te lachen, bij de eis van zijn Zwitserse klant.
Ondanks zijn ongeloof, begon hij serieus aan het project - uiteindelijk mag je niemand met een opdracht weigeren en het geld uit het raam gooien.
De Prof. Dr. Dr. Harum Parlar van de Technische Universiteit München geloofde geen moment, dat zijn studie een resultaat zou opleveren,
waar Martin Frischknecht op gehoopt had.
De muzikant en elektro ingenieur Frischknecht wilde namelijk weten, of de door hem ontwikkelde
PowerQuickZap -Technologie,
in staat is het lichaam klinische bewijsbaar te ontgiften.

Geen Zapper!
In het Duitse Zeitenschrift nr.54 hebben wij dit verbeterde TENS-apparaat voor het eerst uitvoerig laten zien! TENS betekend “Transkutane
Elektrische Nerven Stimulation” dit wil zeggen: elektrische frequenties harmoniseren via de huid het zenuwstelsel.
Daarmee kunt je niet alleen pijn behandelen, maar ook ziektekiemen verwijderen uit het lichaam.
Dit apparaat is als geheel niet vergelijkbaar met de Clark-Zapper, het doden van ziektekiemen met bepaalde frequenties is niet mogelijk,
zegt Martin Frischknecht.
Dat hebben zijn gefinancierde studies in München o.a. laten zien.
Ook tijdens een eigen onderzoek in een Zwitser papierfabriek hebben wij de bacteriën in water met hun eigenfrequenties laten koken,
maar zijn niet gedood.
Waarom hebben verschillende Zappers en die van Hulda Regehr Clark een meetbaar resultaat.
Na een Zapper behandeling kun je geen ziektekiemen meer meten, schijnbaar kun je met de gebruikte frequenties de energiemeridianen
in het lichaam voor een korte tijd lamleggen.
Later zijn de ziektekiemen altijd weer aanwijsbaar aanwezig, verteld Martin Frischknecht.
De op natuurwet van triologie gebaseerde 3
Power QuickZap basistrillingen richten zich niet op de ziektekiemen, maar herstruktureren de
watermoleculen in het organisme en orderen het energetische systeem van het lichaam.
Daarmee verandert ons innerlijke milieu, waardoor de voedingbodem van de schadelijke microben verdwijnt.
Professor Günter Enderlein ontdekte voor honderd jaar geleden, dat indringers het milieu geleidelijk kunnen veranderen.
Virussen veranderen in bacteriën, bacteriën veranderen in schimmels en omgekeerd.
Met de erkenning van Pleomorphismus (leerstof verschillende vormen) wordt de Zapper-Theorie, waarbij de ziektekiem gericht afgeschoten
kan worden, tot  onmogelijk beschouwd.
Omdat deze microben vanzelf veranderen als hun milieu (b.v. het bloed) verandert.
De daaruit ontstaande conclusie komen overeen met de resultaten uit het onderzoek van de universiteit te München.
Alleen een harmonieus, natuurlijk lichaamsmilieu verhinderd duurzaam, dat schadelijke indringers aanwezig zijn - omdat deze indringers dan
namelijk niet in het lichaam overleven kunnen.
Nu, wie heeft tegenwoordig nog gezond bloed, en een sterk immuunsysteem ?
Daarom is op de weg naar duurzaam gezondheid belangrijk: ontgiften, ontgiften, ontgiften!
Niet voor niets schrijft een Heilpraktiker Uwe Karstädt in zijn nieuwe boek provocerend: “Je bent niet ziek, je bent vergiftigd!”

Ontgiften met de PowerTube
Zo goed mogelijke ontgiften sterkt het immuunsysteem boven alle mogelijke verwachtingen, waarbij het lichaam “ziektekiemen” resistent
wordt. 
Daarbij zijn wij weer bij de
Power QuickZap  (PQZ)- Technologie.
De  studieopdracht van Martin Frischknecht in München is een noviteit.
Een wetenschappelijke studie die nooit eerder is onderzocht.
Daarom was Harun Parlar van het hele onderwerp niet overtuigt.
Dat heeft zich in een snel tempo verandert.
Met de verzamelde onderzoekgegevens is deze wetenschapper nu bekeerd en staat nu met volle overtuiging pal achter Friscknecht.
Prof. Dr. Dr. Parla heeft een leerstoel voor Chemische -Technische Analyse en Chemische levensmiddelen aan de Technische Universiteit
Müchen en schreef het  bewijs van werkzaamheid van de
PowerTube  eind mei 2008.
Om de ontgiftingswerkwijze van de PQZ-Technologie te bevestigen, koos Prof. Parla als proefschrift de stof Chlorphennole, omdat wereldwijd
praktisch alle mensen deze stof in het lichaam hebben.
Deze giftige deels kankerverwekkende Chlorphenole bevindt zich in Houtbeschermende middelen, Onkruidverdelgers, Schimmel
verwijderaars, Kleurstoffen, Medicijnen Desinfecteermiddelen, etc. en komt steeds meer in levensmiddelen voor.
Deze zijn gemakkelijk bewijsbaar in het bloed of urine te vinden.
Om het te bewijzen neem je nuchter tien Probanden bloed en urine proeven, waar je de Chlorphenol waarden kunt meten.
Dan gebruik je de
PowerTube ingesteld op 3 x 7 = 21 minuten gebruik. 90 minuten later worden opnieuw proeven genomen.
Hetzelfde na 24 uren.
Bij alle proefpersonen zag je dezelfde werking: na de behandeling steeg de concentratie Chlorphenolen in het bloed en de urine zeer snel.
24 uur na het gebruik van de
PowerTube  is een signifikant bewijs van een lager concentratie Chlorphenolen in het bloed en urine van de
proefpersonen.
Dit bevestigd wat Martin Frischknecht over de werking van zijn PQZ-Technologie zegt: Zelfs in bindweefsel aanwezige Gifstoffen,
worden met de drie Frequenties gelijktijdig beweeglijk gemaakt, waardoor de na 90 minuten gemeten Chlorphenolconcentraties door het
lichaam via de urineweg uit te scheiden zijn.  (Men behoort veel water te drinken.)
Hierbij is verklaart waarom een dag na de behandeling een veel lagere Chlorphenol-concentratie in het bloed en urine gevonden wordt.
De gemeten ontgifting van de
PowerTube is veel hoger dan de ontdekker verwacht had. Dit laat zien dat één behandeling van 21 minuten,
van de oorspronkelijke aanwezige gemeten gifconcentratie tot 70% kan verminderen!
Achter deze droge getallen verbergt zich een wetenschappelijke sensatie. 
Behoorlijk duidelijk is dan ook de conclusie van de professor: De
PowerTube activeert duidelijk het metaboliseringsproces en wijst naar een
ontgifting van alle probanden.
Wanneer je de
PowerTube regelmatig gebruikt, dan is het hoogwaarschijnlijk dat de Chlorphenolen bijna helemaal uit jou lichaam verwijderd
wordt.

Diabetes en Hogebloeddruk

Ook de Philipijnense artsen gingen zich bezighouden met de
PowerTube van Frischknecht.
In een willekeurig gecontroleerd studie onderzoek  wordt onderzocht, of de PQZ-Technologie bij Diabetes en Hyperthonie helpen kan.
Er zijn 67 Diabetes en 104 Hoogbloeddruk lijdende personen uitgezocht, die 30 dagen lang minimaal drie minuten daaglijks met Frischknechts
TENS-apparaat behandeld zijn.  De uitslagen  liggen een paar maanden later ter inzage.
Deze zijn zo positief, dat het
Power QuickZap apparaat opnieuw door het Filippijnse ziekenfonds als ondersteunende therapievorm voor
suikerpatiënten en hoogbloeddruk-patiënten erkend zijn.
Wereldwijd sterven 1 van de 3 mensen aan Hart- en Bloedvaatziekten.
Deze klinische studie laat zien, dat een paar dagen tot 2 weken behandeling met de
Power QuickZap  suiker- en bloeddrukwaarden zich
verbeterden.
Bovendien werd in de derde behandelingsweek de pijn in de borst statistisch signifikant minder.
Vergelijkbaar trad bij de diabetes-patiënten, dankzij de
PowerTube verminderde met statistische signifikante wijze de glykämische Index in
het bloed.
Ook hier kwamen minder geluiden van pijn tijdens de derde en vierde week in de rug, nek en borst voor.
Wat eens temeer bewijst, dat de PQZ-apparaat prima te gebruiken is, om pijn met succes te behandelen.
Daarvoor is deze PQZ door de Duitse TÜV al jaren toegelaten, en dat bewijzen ook talrijke persoonlijke ervaringsberichten.
Bij de Filipijnen doorgevoerde studie openbaarde - natuurlijk alleen de indirecte, niet de verbaal geuite wijze-, dat medicijnen het lichaam
belasten:
Zowel bij diabetes als bij hoogbloeddruk lieten de studies -patiënten het snelst en duidelijk positieve veranderingen zien, die zich alleen met de
PowerTube liet behandelen.
Wie bij de PQZ ook nog medicijnen innamen hadden langzamer resultaat.
Voor Martin Frischknecht is het duidelijk: “Medicijnen van de farmaceutische industrie verzwakken waarschijnlijk het organisme “.
Daarbij moesten tijdens het gebruik van de
PowerTube deze extra toegevoegde gifstoffen ook nog uit het lichaam verwijderd worden,
wat algemeen het ontgiftingsproces natuurlijk vertraagd.
Van de PQZ-technologie zijn geen schadelijke bijwerkingen, zoals deze bij medicijnen voorkomen.
Professor Harun Parlar bevestigt dat ook in zijn studie: De onderzoeken laten duidelijk zien, dat bij gebruik van de
PowerTube  volgens de
gebruiksaanwijzing het eiwitmonster van de cellen niet veranderen.
Hiermee komt het na de behandeling tot geen enkele schade aan de lichaamscellen.

Verjongingstherapie

Geheel tegenovergestelde. Een regelmatig gebruik van de
PowerTube schijnt namelijk het ouderdomsproces te verlangzamen.
Dat op zijn minst gelooft Parlar op grond van zijn onderzoek.
Deze professor uit Munchen ondersteund zich daarbij met bewijzen, dat de PQZ-technologie tot grotere cholesteroldeeltjes leidt.
Enige jaren geleden was het onderzoek naar verouderen opgevallen, dat bij honderdjarigen het cholesterol in het bloed ongewoon grote
lipoproteïnen getransporteerd worden.
Men vermoedt, dat deze cholesteroldeeltjes worden gebonden en zich daarom niet in bloedaders, vooral niet in de hersenen de bloedvaten
verkalken.
Normaal leiden zulke verstoppingen tot arteriosklerose en geheugenverlies (Alzheimer). Omdat steeds meer mensen kleine LDL-
cholesteroldeeltjes hebben, groeit ook hun risico voor hart- en vaatziekten, (doodsoorzaak nummer een.)
Bij deze zeer oude mensen kan men hun vergrootte Lipoproteine op een variant in de genen voor dat Cholesteryl-Ester-Transfer-Protein
(CETP) terug leiden.
Prof. Harun Parlar liet zien, dat juist deze CETP door de PowerTube tot ongeveer 50 maal vergroot.
Als volgt ontstonden zoals bij deze honderdjarigen grotere cholesteroldeeltjes.
Als Günter Albert Ulmer, boekschrijver en expert in natuurgeneeswijze, van deze onderzoek resultaten in Müchen hoorde, zei hij over dit
PowerTube effect: “Dat is bijna het zelfde als dat Methusalem-Gen voor geestige Fitness bij ouderen”.
Martin Frischknecht adviseert daarbij, de PowerTube ook zonder klachten dagelijks 15 minuten te gebruiken.
Hij is er van overtuigt op deze wijze, het ouderdomsproces van het gehele organisme duidelijk vertraagt.
Het heeft er alle schijn van dat wij daadwerkelijk door het gebruik van de
PowerQuickZap-apparaten een waardevolle hulp ontvangen,
waarmee wij lichamelijk ouder kunnen worden en tevens een frisse geest behouden.

Deze Power-Tube QuickZap apparaten kunt u bezichtigen en tevens zijn krachtige werking aan uw lichaam voelen.
Maak een vrijblijvende afspraak voor meer informatie over deze apparaten aan de Twentepoort Oost 42-4 te Almelo.

Deze Power-Tube zilver van 1798.- ,  de Power-Tube Goud van 2198.- en de Power-QuickZap van 898.- euro zijn door u te gebruiken.
Met de Power-Tube Zilver en Goud als ook de Power-QuickZap kun je mensen maar ook dieren mee behandelen.
       Installatiebedrijf Frans Hoek vof
       Deldensestraat 157
       7601 RV ALMELO
       Gebruiksadres: Twentepoort 42-4
        7609 RG  ALMELO
Onderzoek prof. dr.dr. Harun Parla
QuickZap-kongres Karlsruhe 2009
Impressions of Accra Ghana 2008
Informatie voor artsen en patiënten
Voor afspraken en aanmelden gebruik dit E-mail adres: info@franshoek.info